Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Op mijn dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hier kun je ze inzien Algemene Voorwaarden NVL

WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.
Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.
Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Klachten

We zijn allemaal mensen. Soms gaat er gewoon iets verkeerd.

We horen het graag als u niet tevreden bent. Misschien kunnen we ons werk beter doen, iets beter uitleggen of toelichten. Door ons te laten weten waar u mee zit, geeft u ons een herkansing.

Als we er samen niet uitkomen, kunt u ook een klacht indienen bij de Geschillencommissie Klachtenportaal Zorg.

Geschillencomissie Klachtenportaal Zorg

Ik ben lid van een erkende geschilleninstantie, namelijk het Klachtenportaal Zorg. Dit is in overeenstemming met de eisen van de WKKGZ.

Hier staat beschreven hoe mijn eigen klachtenregeling (zie boven) en die van de geschillencommissie op elkaar inwerken: Geschillencommissie en hieronder het regelement downloaden met informatie voor de afhandeling van klachten door de geschillencomissie.

Evaluatie

Ik vind het fijn om feedback te krijgen. Ik nodig u van harte uit om het Evaluatieformulier in te vullen. U kunt dit Worddocument opslaan op uw eigen computer en mailen naar caroline@010bv.nl